ZAPOWIEDŹ

Sześciu rektorów małopolskich i podkarpackich uczelni weźmie udział w Krynica Forum 2023


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska i Politechnika Rzeszowska, a także nowosądecka Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University będą reprezentowane na Krynica Forum 2023 na najwyższym szczeblu. Rektorzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych o tematyce gospodarczej i infrastrukturalnej.

 

Rektor AGH prof. Jerzy Lis będzie jednym z panelistów w debacie pt. „Czy Polska może stać się liderem regionu w zakresie transformacji energetycznej?”. Prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, weźmie udział w dyskusji poświęconej nowoczesnemu transportowi miejskiemu, a prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej – w panelu o szansach i wyzwaniach dla Polski w obszarze przemysłu kosmicznego.

Prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek Narodowej Rady Rozwoju, będzie panelistą w debacie NRR pod tytułem „Żywiąc, bronią. Rolnicy i producenci żywności dla bezpieczeństwa Polski”.

Prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zabierze głos w panelu na temat bezpieczeństwa finansowego w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Prorektor UEK prof. Piotr Buła wystąpi w dyskusji poświęconej współczesnemu patriotyzmowi gospodarczemu. Z kolei dr Dariusz Woźniak, rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, weźmie udział w panelu o fenomenie polskiej kolebki przedsiębiorczości, za jaką uchodzi Sądecczyzna – region-gospodarz Krynica Forum 2023.

W ponad stu panelach dyskusyjnych zaplanowanych w programie Krynica Forum 2023 weźmie udział kilkuset ekspertów, w tym wielu naukowców. Obok tych reprezentujących wyżej wymienione uczelnie wystąpią także uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Handlowej, PAN, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Łódzkiego czy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zapisz się do newslettera