ROZMOWY Z PARTNERAMI KRYNICA FORUM 2023

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa: Małopolska na powrót staje się ośrodkiem debaty i wymiany myśli


Rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przyciąganie nowych inwestorów, idea smart city i integracja uchodźców z Ukrainy – to tylko wybrane tematy, które znajdą się w agendzie Krynica Forum 2023 m.in. za sprawą ekspertów związanych z Krakowem. O zaangażowaniu miasta w konferencję opowiada Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

 
Miasto Kraków jest partnerem Krynica Forum 2023. Jak z perspektywy prezydenta stolicy Małopolski ocenia Pan fakt, że Krynica znów jest gospodarzem ważnego wydarzenia, z zapowiadanym udziałem Prezydenta RP?

Niezwykle cieszy mnie świadomość, że Małopolska dzięki Krynica Forum na powrót staje się ośrodkiem debaty i wymiany myśli w zakresie najważniejszych tematów społeczno gospodarczych współczesnego świata. Dlatego Kraków włącza się do działania. Planujemy w Krynicy szeroką aktywność – obecność ekspertów związanych z miastem i własne panele.

Z jakimi wątkami?

Na bardzo konkurencyjnym, globalnym rynku stolica Małopolski nadal przyciąga młodych ludzi, którzy chcą tutaj rozwijać swoje talenty – m.in. dzięki start-upom działającym dynamicznie przy wsparciu lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości czy za sprawą dostępu do finansowania. Skutecznie przyciągamy inwestorów i dbamy o utrzymanie aktywności wielu specjalistycznych firm. Między innymi to chcemy pokazać w Krynicy.

Krynica-Zdrój jest miastem, którego zalety popularyzował Józef Dietl – uznawany za „wskrzesiciela Krynicy”. To zarazem wielki prezydent Krakowa, wizjoner. Co dziś możemy czerpać ze spuścizny Dietla?

Dietl był bez wątpienia wizjonerem, ale wiedział, że do wdrożenia niezbędnych zmian sama wizja i zapał nie wystarczą – konieczna jest wytężona i żmudna praca. Dietl przekonywał do roztropności i namysłu w działaniu. Poznał dobrze potrzeby i bolączki Krakowa, szukając najlepszych rozwiązań nie dla poszczególnych grup interesów, ale dla ogółu mieszkańców. Do dzisiaj stanowić może wzór i inspirację – udowodnił swój rozmach i szerokie spojrzenie na zmieniającą się tkankę miejską, umiejętność patrzenia w przyszłość i odwagę, by wdrażać plany w życie, czemu zawdzięczamy chociażby ocalenie Sukiennic przed wyburzeniem.

W ostatnim czasie miasto stawia na ideę smart city. Jakie główne działania obejmuje taka idea rozwoju Krakowa?

Misją określoną w Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia i budowanie kreatywnej gospodarki. Kraków należy do nielicznej grupy polskich miast, w których wzrasta liczba ludności. Szacujemy, że żyje tu już co najmniej milion mieszkańców, a do tej liczby należy dodać osoby przyjeżdżające codziennie do pracy czy na uczelnię. Dodatkowo od chwili wybuchu wojny na Ukrainie przybyło do Krakowa blisko 180 tys. osób, część z nich wyjechała, ale pozostała więcej niż połowa. Znajduje to odzwierciedlenie na rynku pracy oraz w poziomie konsumpcji dóbr i usług.

Czy Ukraińcy, którzy szukali schronienia po wybuchu wojny, współtworzą już potencjał społeczny Krakowa?

Oczywiste jest, że obywatele Ukrainy, którzy mieszkają, uczą się, studiują, pracują, budują nowe relacje i związki w lokalnym społeczeństwie, nie tylko wzbogacają je kulturowo, ale także mają wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny. Wielu Ukraińców, którzy przyjechali po 24 lutego, pomaga swoim rodakom poprzez działalność w nowo utworzonych fundacjach oraz stowarzyszeniach, i organizuje różnego rodzaju aktywności integracyjne, reagując na potrzeby dzieci i dorosłych. Ponadto Ukraińcy zakładają własne firmy, pracują w różnych branżach, czym wspomagają miasto w procesie integracji nowo przybyłych uchodźców. O tym również chcemy opowiedzieć w Krynicy.


Miasto Kraków jest jednym z partnerów Krynica Forum 2023.

Zapisz się do newslettera