MAŁOPOLSKA

Krynica Forum 2023 wystartowało z fokusem na region. Panele tematyczne Małopolski w centrum uwagi


Krynica-Zdrój, po raz drugi jako Miasto Gospodarz, zgromadziło w ramach Krynica Forum 2023 znamienitych gości z kraju i świata łącząc politykę, gospodarkę, biznes i kulturę w rozmowach na kluczowe tematy bezpieczeństwa i przyszłości regionu. To wyjątkowe wydarzenie tworzy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla międzynarodowych gości, decydentów oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Województwo Małopolskie, Partner Główny Krynica Forum 2023 bezpośrednio zaangażowało się w organizację wydarzenia. To właśnie region i panele tematyczne poświęcone zagadnieniom z nim związanym rozpoczęły Forum. Wzmacnianie pozycji regionu w kontekście bliskim mieszkańcom: warunkom życia, pracy i rozwoju – podkreślał podczas konferencji prasowej Krynica Forum w siedzibie PAP Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski – co znalazło odzwierciedlenie podczas rozmów poświęconych Małopolsce, miastom i ich przyszłości.

 

Biznes i gospodarka

Biznes i gospodarka to jeden z bloków tematycznych Krynica Forum. W jego skład weszły dyskusje poświęcone wsparciu miast dla przedsiębiorców, szczególnie w kontekście trudnych warunków gospodarczych. W rozmowach udział wzięli wybitni eksperci, jak Witold Grostal, pełniący obowiązki dyrektora departamentu analiz i badań ekonomicznych NBP, dr hab. Piotr Buła, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Mirosław Styczeń, były przedstawiciel RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO.

 

Przedsiębiorczość w regionie Małopolski

W ramach dyskusji panelowej dotyczącej fenomenu polskiej przedsiębiorczości w regionie Sądecczyzny wypowiedzieli się dr Dariusz Woźniak, profesor Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu (WSB NLU), dr Michał Mółka z WSB NLU, Burmistrz Krynicy-Zdroju – Piotr Ryba, Marcin Krzemiński, Prezes Zarządu uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza, Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego oraz Patryk Wicher, poseł na Sejm RP. Rozmowy z gośćmi przeprowadzili dziennikarze Radia Kraków Marcin Koczyba i Dorota Rojek-Koryzna.

 

Trzy razy bezpieczeństwo

W ramach omawianego na Krynica Forum bezpieczeństwa – potrójnie rozumianego w kontekście klimatu, energetyki i obronności - kolejnym ważnym punktem programu były panele dotyczącego bezpieczeństwa strategicznego, omawiane podczas rozmów przedstawicieli samorządów lokalnych z dr hab. Konradem Meusem, adiunktem w katedrze historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jacek Pochłopień z Dziennika Gazety Prawnej, prowadzący panel, rozmawiał z gośćmi o nowych wyzwaniach, przed którymi stoją samorządy lokalne.

 

Małopolska patrzy w przyszłość

Rozmowy o nowych technologiach, a także inwestycjach w paliwa alternatywne – przede wszystkim wodór – były szeroko omawiane w kontekście zaangażowania województwa Małopolskiego we wdrażanie nowych technologii promujących zieloną transformację. W ramach rozmów o przyszłości i perspektywach regionu, posłanki i radne reprezentujące region Małopolski spotkały się ze Zbigniewem Bartusiem z Dziennika Gazety Prawnej, aby porozmawiać o godzeniu ról społecznych, politycznych i rodzinnych.

 

Bezpieczeństwo klimatyczne

To druga z trzech odsłon bloku tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa, które towarzyszyły całości programowej Krynica Forum 2023. Rozmowy w ramach paneli Województwa Małopolskiego dotyczyły kwestii nauki i edukacji w kontekście transformacji energetycznej. Prestiżowi goście: Arkadiusz Sekściński, prezes zarządu PGE Baltica, Jan Tabor, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Jakub Bator, Wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP) oraz dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ, koordynatorka Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podzielili się wiedzą i spostrzeżeniami w ramach spotkań tematycznych. Damian Sieber, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Kraków i Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, również wzięli udział w rozmowach dotyczących ochrony zasobów środowiska naturalnego.

 

Bezpieczeństwo Energetyczne

Temat bezpieczeństwa energetycznego był szeroko omawiany w kontekście wyzwań geopolitycznych związanych z sytuacją na Ukrainie oraz możliwości inwestycji w rozwój energii atomowej. W dyskusji udział wzięli Agnieszka Kaźmierczak, dyrektor generalny agencji dostaw Euroatomu, Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. oraz Magdalena Maj, kierownik zespołu Klimatu i Energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Przemysław Zaleski, prezes zarządu Tauron i Andrzej Bondyra, wiceprezes zarządu Agencji Rynku Energii S.A., omówili możliwości zapewnienia taniej energii, która bezpośrednio przekłada się na niskie rachunki dla odbiorców.

 

Ukraina – wsparcie, współpraca i odbudowa

Zaangażowanie Małopolski w pomoc dotkniętej konfliktem zbrojnym Ukrainie oraz działania fundraisingowe podejmowane w ramach samorządów administracji publicznej to ważny aspekt działalności regionu. Perspektywami i doświadczeniem w tym zakresie podzielili się Marta Mordarska, działaczka społeczna i radna Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Piotr Sułkowski, Dyrektor Opery Krakowskiej, i Magdalena Balawajder, koordynatorka międzynarodowej pomocy humanitarnej przy Urzędzie Miasta Kraków.

Krynica Forum 2023 w ujęciu regionu to ważne rozmowy i debaty, które przyczyniają się do rozwoju Małopolski oraz poznania unikalnych wyzwań, przed którymi staje dziś biznes, gospodarka i społeczeństwo. Forum to także znakomita okazja do budowania mostów współpracy między różnymi sektorami i instytucjami w regionie.

Zapisz się do newslettera